شهر زیبا یافتنی نیست... ساختنی است...

منابع آزمون کارشناسی ارشد (جغرافیا – برنامه ريزي توريسم)

 رياضي و آمار... (ضریب 1)، 20 سوال

1-     آمار و کاربرد آن در مدیریت. عادل آذر. (جلد اول)  انتشارات سمت، (بسيار مهم)

2-     آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری، هادي رنجبران، ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، نشر نورعلم

 

 جاذبه هاي توريستي ايران، (ضریب 2)، 20 سوال

1-    جغرافيا و صنعت توريسم، علي اصغر رضواني، انتشارات پيام نور

2-    خلاصه کتابهای زنده دل و دستیاران.

3-     تست های پردازش جغرافیا (دانشگاه آزاد)

 

فلسفه جغرافيا... (ضریب 1)، 20 سوال

1-    حسين شكوئي، انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا، جلد 1، انتشارات گيتاشناسي، (اصلی) تا پایان فصل ۳

2-   احمد پوراحمد، قلمرو و فلسفه جغرافیا، اتشارات دانشگاه تهران، (اصلی)

3-    حسين شكوئي، فلسفه جغرافيا، انتشارات گيتا شناسي،(اصلی)، آبی رنگ

4-   خلاصه مباحث و تست موسسه ماهان ( بسیار مهم)

 

مبانی جغرافیای طبیعی... (ضریب 1)، 15 سوال

1-    فرج الله محمودي، ژئومورفولوژي ساختماني، انتشارات پيام نور

2-    فرج الله محمودي، ژئومورفولوژي ديناميك، انتشارات پيام نور

3-    بهلول عليجاني، محمد رضا كاوياني، مباني آب و هواشناسي، انتشارات سمت، تا صفحه۲۷۲، خيلي مهم

4-    بهلول عليجاني، آب و هواي ايران، انتشارات پيام نور

5-   علائي طالقاني، ژئومورفولوژي ايران، نشر قومس ، (كلي وار)

 

جغرافيای شهری... "مباني و ايران" (ضریب 1)، 20 سوال

1-   حسين شكويي، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، جلد 1، انتشارات سمت، (اصلی)، كامل ولي فصل 1تا7 بعلاوه فصل آخر بيشتر تأكيد شود. (بسیار بسیار مهم)

2-    اصغر نظريان، پویایی نظام شهری ایران، انتشارات مبتکران، 1387 (اصلی)، بسیار بسیار مهم

3-    اصغر نظریان، جغرافیای شهری ایران، از ص 106 تا آخر، (اصلی)

 

زبان انگليسي (عمومی و تخصصی)... (ضریب 2)، 30 سوال

۱-   واژگان ضروری تافل (لغت)

۲-    ۵۰۴ (لغت)

۳-   متون علوم انسانی به زبان انگلیسی، (هیومن ۲)، انتشارات سمت

۴-    مينو عسجدي، متون جغرافياي انساني، جلد 1 و 2، پیام نور

۵-    شاپور گودرزي نژاد، مينو عسجدي، جغرافياي طبيعي(فیزیکال)، انتشارات سمت.

 

كتب تست...

- ناصر عقيلي زاده فيروز جائي، مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد جغرافيا، جلد اول و دوم وسوم، مسلسل پردازش.

- جلد چهارم پردازش تالیف شده درسال1388خیلی مهم است.

- خلاصه مباحث های علوم جغرافیایی. موسسه ماهان مخصوصاٌ فلسفه و جغرافی شهری

 

توضیحات مهم

-         تست مخصوصاٌ تست های آزمون سال های قبل زیاد خوانده شود.

-         برای بخش درک مطلب زبان، متون جغرافیایی مطالعه شود، و برای لغت 504 و تافل مناسب است.

-         کتاب های پویایی نظام شهری ایران نظریان و انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا بصورت ریز خوانده شود.

-         بخش فلسفه بدلیل داشتن اسامی خاص، مکاتب زیاد و مفهومی بودن آن و... بصورت مداوم و مکرر خوانده شود.

-         بخش طبیعی به علت 15 سوالی شدن و کم شدن سوالات، ایجاب می کند که به مطالب آن مسلط باشید.

-         در مجموع از همان دور اول، کتاب ها بصورت عمقی، کامل و تکرارمطالب، خوانده شود نه سطحی و زودگذر.

-         طبق آزمون سال 1390 زمان پاسخگویی به سوالات 100 دقیقه و تعداد دفترچه 1 عدد است، لذا وقت خود را برای آزمون تنظیم نمایید.

توجه: منظور از کلی وار یعنی اینکه نکات مهم و اساسی خوانده شود نه بصورت ریز... مثل کتاب ژئومورفولوژي ايران، علائي طالقاني.


منبع : http://shahri90.blogfa.com/post-8.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه چهارم شهریور ۱۳۹۰ساعت 16:46 | توسط :   |